Ålands Marthadistrikt

VÅRMÖTE 22.3.2022

08.03.2022 kl. 16:01
Välkomna på Ålands Marthadistrikt rf:s vårmöte tisdag 22. mars kl. 18.00 på Ålands Landsbygdscentrum. Vi börjar med att bjuda på århundradets åländska maträtt, Ålandspannkaka, och till det kaffe eller te. Därefter blir det föreläsning med Jenny Lavonius, som skrivit en avhandling om 1930-talets marthor. Till sist möte med stadgeenliga förhandlingar. Anmälan görs föreningsvis senast torsdag 17. mars kl. 16.00 på martha@aland.net. Meddela eventuella allergier. Väl mött på mötet!
Kontaktuppgifter

Kansliet

Kansliet är öppet tisdag, onsdag och torsdag kl. 10-13. Övriga tider kontakta projektkoordinator Nina Bengtsson.

martha@aland.net

+3584573435511


Jomalagårdsvägen 16
AX-22150 Jomala