Ålands Marthadistrikt

Marthaföreningar och kretsar

Vill du bli Martha? Här kan du bli medlem. Är du osäker på vilken förening du vill höra till kan du kontakta oss på kansliet. 

Eckerö Mf
Föreningen träffas ca 1 gång per månad, under träffarna diskuteras både roliga och allvarliga saker, efter mötena dricks det kaffe och ett sedvanligt lotteri hålls. Föreningens ordförande är Kerstin Wikgren och nås på kerstin.wikgren@gmail.com.Medlemsavgift 33 €/år

Mellersta Finströms Mf
Föreningen är aktiv med allt från pyssel till matlagning. Till påsken kanske påskpyssel är på tapeten medan nästa gång är det inläggningar som intresserar medlemmarna. I två år har föreningen nu ordnat sopplunch på Breidablick och det har blivit ett uppskattat evenemang.  Om du undrar något så kontakta vår sekreterare Heidi Vuokko e-post: ronhem465@gmail.com

Hammarlands Mf
Föreningen äger lokalen Hammarbo och träffas där ca 1 gång per månad. Träffarna kan handla om ett visst tema, binda midsommarkronor eller så bjuder föreningen in någon att berätta om ett speciellt ämne. Den traditionella familjemiddagen i mars är välbesökt och uppskattad. I maj ordnar föreningen blomskottsauktion. Föreningen träffar gärna andra Marthaföreningar och gör studiebesök eller avslutar året med en härlig julgrötsmiddag i den egna lokalen med dem. Föreninegns ordförande är Monica Bergman och ni når henne på tel. +3584573428385

Kökar Mf
En aktiv förening med ett möte per månad men föreningen hittar även på andra kretiviteter utöver de månatliga tillfällena. Samarbeten med övriga föreningar är stort och medlemmarna träffas och trivs. Föreningen tar sig gärna an projekt med allt från att anlägga en trädgård till att sy tygkassar. Ena gången kan det vara utbildning om skomakarlax medan nästa gång delta i en auktion. Föreningens ordförande är Maj-Britt Engström tel. +358408618023

Södra Lemlands Mf                                                                                              Föreningen äger fastigheten Solkulla i Flaka. Föreningen träffas ca 1 gång per månad med olika aktiviteter. Exempelvis påskpyssel, midsommarkronkurs, julgodis, ordnar mysträffar för kommunens invånare.Har du frågor kontakta ordförande Teresa Westmark tel. +3584573421874 / teresa.westmark@icloud.com  Medlemsavgift 33€/år

Lumparlands Mf
Föreningen träffas kontinuerlig och socialiserar. Kurser, träffar och utställningar ordnas i föreningen. Föreningens möten och aktiviteter sätts kontinuerligt in i båda lokaltidningarnas kalender samt i kommunens infoblad. Ordförande är Göta Alm- Ellingsworth tel. +3584575958007 / gota.alm-ellingsworth@gymnasium.ax

Mariehamn Mf
Läs mer på föreningens hemsida. Ordförande är Peggy Danielsson
tel. +3584575301095

Föreningen har fem kretsar:

  • Marthakretsen Smarhorna
  • Marthakretsen Änglarna
  • Mathakretsen Stickan
  • Marthakretsen Doris
  • Marthakretsen Jomala


Östra saltviksMf
Föreningen aktiverar sig med sedvanliga marthaträffar, utställningar, utfärder, excursioner och social verksamhet. Intressanta personer bjuds ofta för att berätta om sina yrken, erfarenheter eller upplevelser. Ordförande är Salmén Joanna tel. +3584573135978

Västra Sund Mf
Föreningen träffas ca en gång per månad. Ibland pysslas det eller så blir det en utfärd. De midsommarkronorna som många turister ser på Jan-karlsgården har Sunds Västra marthaförening gjort. Ordförande är Ann Carlsson
tel. +358407305200 / annc@aland.net

Torsholma Mf
ordförande Anne-Maj Holmberg
tel. +358408274152

Vårdö Mf
Vi försöker lära oss  hur man hanterar vardagen på ett hållbart sätt, hur vi kan leva på ett ekologiskt och hälsosamt i vårt vanliga liv,hur vi kan uppfostra och vara med våra barn så att också de  mår bra i detta allt jäktigare och konsumtionsinriktade samhälle. Ordförande Riitta Johansson tel.
+3584573613703

Hemslöjdssektionen
ordförande Sig-Britt Fagerström
tel. +358400 812 009

Hemslöjdssektionen har under årens lopp givit ut flera böcker - Löparboken, Trasmattsboken, Sjalboken och Ryaboken. Böckerna kan beställas via Ålands Marthadistrikts kansli

Hemslöjdssektionen kan också hjälpa dig med åländska folkdräker, allt från att sy, väva och dela kunskap kring din kommuns folkdräkt. Ta kontakt med kansliet för närmare information. 

Medlemsformer och avgifter

De flesta marthor är ordinarie medlemmar. I medlemskapet ingår medlemstidningen Martha. Medlemsavgiften utgörs av en förbunds-, distrikts- och föreningsavgift och kan därför variera medlemmar emellan. Information om detta får du i ett brev i samband med att du blir medlem, brevet skickas ut till nya medlemmar fyra gånger per år.

Ordlista

Marthakrets: En krets är en underavdelning till en marthaförening.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.
Distrikt: Marthadistrikten ska företräda de marthaföreningar och -kretsar som verkar inom dess område samt främja samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemföreningar utgör medlemskåren i förbundet.
Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på vår- och höstmötena, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Vår- och höstmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direkt medlem: Privatpersoner som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli direkta medlemmar, mera information på www.martha.fi.
Understödande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli understödande medlemmar, mera information på www.martha.fi.

Kontaktuppgifter

Kansliet

Kansliet är öppet tisdag, onsdag och torsdag kl. 10-13. Övriga tider kontakta projektkoordinator Nina Bengtsson.

martha@aland.net

+3584573435511


Jomalagårdsvägen 16
AX-22150 Jomala