Ålands Marthadistrikt

Marthaföreningar och kretsar

Vill du bli Martha? Här kan du bli medlem. Är du osäker på vilken förening du vill höra till kan du kontakta oss på kansliet. 

Eckerö Mf
ordförande Lisbet Bergman
tel +358405749127

Finström Mellersta Mf
sekreterare Heidi Vuokko
e-post: ronhem465@gmail.com

Föglö Wargskärs Mf
ordförande Maria Sundblom
tel 0400459752

Hammarland Mf
ordförande Ragni Eriksson
tel +358407625372

Kökar Mf
ordförande Maj-Britt Engström
tel +358408618023

Lemlands Södra Mf
ordförande Catharina Smiderstedt

Lumparland Mf
ordförande Göta Alm- Ellingsworth
tel +3584575958007 / gota.alm-ellingsworth@gymnasium.ax

Mariehamn Mf
ordförande Helena Häggblom Jacobsson
tel 045 7366 7073

  • Marthakretsen Smarhorna
  • Marthakretsen Änglarna
  • Mathakretsen Stickan
  • Marthakretsen Doris
  • Marthakretsen Jomala


Saltvik Östra Mf
ordförande Salmén Joanna
tel. +358457 3135978

Sund Västra Mf
ordförande Ann Carlsson
tel +35840 7305200

Torsholma Mf
ordförande Anne-Maj Holmberg
tel +358408274152

Vårdö Mf
ordförande Riita Johansson
+358457 3613703

Hemslöjdssektionen
ordförande Sig-Britt Fagerström
tfn 0400 812 009

Hemslöjdssektionen har under årens lopp givit ut flera böcker - Löparboken, Trasmattsboken, Sjalboken och Ryaboken. Böckerna kan beställas via Ålands Marthadistrikts kansli

Hemslöjdssektionen kan också hjälpa dig med åländska folkdräker, allt från att sy, väva och dela kunskap kring din kommuns folkdräkt. Ta kontakt med kansliet för närmare information. 

Medlemsformer och avgifter

De flesta marthor är ordinarie medlemmar. I medlemskapet ingår medlemstidningen Martha. Medlemsavgiften utgörs av en förbunds-, distrikts- och föreningsavgift och kan därför variera medlemmar emellan. Information om detta får du i ett brev i samband med att du blir medlem, brevet skickas ut till nya medlemmar fyra gånger per år.

Ordlista

Marthakrets: En krets är en underavdelning till en marthaförening.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.
Distrikt: Marthadistrikten ska företräda de marthaföreningar och -kretsar som verkar inom dess område samt främja samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemföreningar utgör medlemskåren i förbundet.
Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på vår- och höstmötena, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Vår- och höstmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direkt medlem: Privatpersoner som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli direkta medlemmar, mera information på www.martha.fi.
Understödande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli understödande medlemmar, mera information på www.martha.fi.

Kontaktuppgifter

Kansliet

Öppet onsdagar kl. 9–14, meddela gärna i förväg om du vill besöka kansliet.
Jomalagårdsvägen 16
22150 Jomala

Jeanette Gunnars
Projektkoordinator
martha@aland.net
0457 343 5511 / 018-19411