Ålands Marthadistrikt

Om oss

Styrelsen 2019


Ordförande Ann Carlsson
Tfn (privat) 040 7305 200

  • Madeleine Westling, viceordförande
  • Helena Häggblom-Jacobsson
  • Tuire Welander
  • Angelica Björklund Finnerman
  • Kati Eriksson

Suppleanter

  • Anna Karlsson
  • Linda Lindblom Henriksson 
  • Carola Sjöberg
Kontaktuppgifter

Kansliet

Öppet onsdagar kl. 9–14, meddela gärna i förväg om du vill besöka kansliet.
Jomalagårdsvägen 16
22150 Jomala

För tillfället är kansliet obemannat, kontakta ordförande Ann Carlsson vid brådskande ärende, 040 7305 200 eller annc@aland.net

 

Jeanette Gunnars
Projektkoordinator
martha@aland.net
0457 343 5511 / 018-19411