Ålands Marthadistrikt

Om oss

Styrelsen 2023


Ordförande Ann Carlsson
Tfn (privat) 040 7305 200

  • Helena Häggblom-Jacobsson, viceordförande
  • Kati Eriksson
  • Riitta Johansson
  • Carola Sjöberg
  • Kerstin Wikgren

Suppleanter

  • Linda Båskman
  • Göta Alm-Ellingsworth
  • Patrice Karlsson
Kontaktuppgifter

Kansliet

Kansliet är öppet tisdag, onsdag och torsdag kl. 10-13. Övriga tider kontakta projektkoordinator Nina Bengtsson.

SEMESTER VECKA 39, välkomna att ta kontakt 3.10.

martha@aland.net

+3584573435511


Jomalagårdsvägen 16
AX-22150 Jomala