Ålands Marthadistrikt

Om oss

Styrelsen 2019


Ordförande Ann Carlsson
Tfn (privat) 040 7305 200

Eivor Eriksson, viceordförande
Helena Häggblom-Jacobsson
Tuire Welander 
Angelica Björklund Finnerman 
Madeleine Westling

Suppleanter
Anna Karlsson
Linda Lindblom Henriksson 
Carola Sjöberg

Kontaktuppgifter

Kansliet

Öppet onsdagar kl. 9–14, meddela gärna i förväg om du vill besöka kansliet.
Jomalagårdsvägen 16
22150 Jomala

Jeanette Gunnars
Projektkoordinator
martha@aland.net
0457 343 5511 / 018-19411