Ålands Marthadistrikt

Organisering i hemmet

30.10.2019 kl. 18.30 – 20.30

Kom med på föreläsning!

Som en del av firandet av Marthaförbundets 120 - års jubileum ordnas kurser som hämtat inspiration från förbundets tidiga verksamhetsår.

Att ha ett välfungerande hushåll var viktigt även på den tiden, men utmaningarna var annorlunda. I dagens läge är ett av de stora problemen i hushållen att vi har ett sådant överflöd av saker.
Papper, kippor, koppar, arvegods, prydnadsgrejer samt kläder och skor med vilka vi kunde klä en arme.

Att manövrera ett hushåll belamrat av saker blir inte bara dyrt i längden det tär också på vår ork. Redan tidigt talade Marthorna om hur vi borde "hushålla med våra personliga resurser" så vi skulle orka med både hushåll och så småningom i allt större utsträckning också förvärvsarbete.

Kom med på föreläsning och lär dig om hur du kan minska på mängden prylar i ditt hem, vart du kan göra dig av med dem, hur sakerna påverkar vår mentala hälsa och ekonomi.
Föreläsare är sakkunnig inom hållbarhetsfrågor Ida Haapamäki från Marthaförbundet.
Om du har frågor ta kontakt med: ida.haapamaki@martha.fi eller +358 44 7499 293

Öppet för alla!
Gratis för marthamedlemmar, övriga 10 e. Betalning på plats.

Anmäl dig senast 28.10 till Jeanette Gunnars på martha@aland.net

Kontaktuppgifter

Kansliet

Kansliet är öppet tisdag, onsdag och torsdag kl. 10-13. Övriga tider kontakta projektkoordinator Nina Bengtsson.

Nina är på semester 4-5.6, 11.6 och 17-23.6.

martha@aland.net 

+3584573435511


Jomalagårdsvägen 16
AX-22150 Jomala