Ålands Marthadistrikt

VÅRMÖTE 2020 AUGUSTI

06.08.2020 kl. 10:48

VÅRMÖTE 2020

Välkomna på Ålands Marthadistrikts vårmöte 2020 den 18.8 kl 18

Mötet hålls digitalt

Samtliga medlemmar med e-mail har fått möteslänk och kallelse i sin mail. Saknar du mailet med möteslänken kontakta då kansliet martha@aland.net

Stadgeenliga handlingar samt presentation av distriktets deltagande av Åland 100 år

Anmäl er förenings ombud till kansliet senast  14.8.2020
 

Vid en eventuell röstning sker denna via SMS till marthadistriktets mobil 0457-343 55 11

Förbered er gärna med er favorit kopp med kaffe

KOM IHÅG!

En ny valberedning tillsättas under mötet. För att effektivisera mötet vill vi ha förslag på förhand till kansliet!

FÖREDRAGNINGSLISTA för vårmöte 2020 augusti

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

RESULTATRÄKNING 2019

BALANSRÄKNING 2019

 

Jeanette Gunnars
Kontaktuppgifter

Kansliet

Öppet onsdagar kl. 9–14, meddela gärna i förväg om du vill besöka kansliet.
Jomalagårdsvägen 16
22150 Jomala

För tillfället är kansliet obemannat, kontakta ordförande Ann Carlsson vid brådskande ärende, 040 7305 200 eller annc@aland.net

 

Jeanette Gunnars
Projektkoordinator
martha@aland.net
0457 343 5511 / 018-19411