Ålands Marthadistrikt

Höstmöte

14.10.2019 kl. 11:18

17 NOVEMBER
2019
KL.13
KANSLIETS UTRYMMEN
JOMALA GÅRD
JOMALAGÅRDSVÄGEN 16
22150 JOMALA

HÖSTMÖTE FÖR ÅLANDS MARTHADISTRIKT R.F.
Stadgeenliga ärenden - Mingel – Vinnarna av Hållbara kocken besöker oss och berättar hur de arbetar – Gemenskap - Kaffe med dopp – Händelser 2020 - Filmvisning av receptfilmer distriktet har producerat under 2019


KOSTNAD OCH ANMÄLAN
5 €, betalas på plats.
Anmälan görs föreningsvis. Medlemmarna anmäler sig till sin förening! Övriga intresserade kontaktar kansliet. Anmälningarna skall vara distriktet tillhanda tisdagen den 11.11.2019


BILAGOR
Önskar ni bilagorna i pappersformat från föredragningslistan kontakta kansliet. Alla handlingar finns på vår nya hemsida, besök den gärna


Vi jobbar mot ett hållbart samhälle.


17 NOVEMBER
2019
KL.13
KANSLIETS UTRYMMEN
JOMALA GÅRD
JOMALAGÅRDSVÄGEN 16
22150 JOMALA

Jeanette Gunnars
Kontaktuppgifter

Kansliet

Öppet onsdagar kl. 9–14, meddela gärna i förväg om du vill besöka kansliet.
Jomalagårdsvägen 16
22150 Jomala

Obs! På obestämd tid jobbar projektkoordinatorn på distans men är nåbar både på mobil och mail. Vi hörs!

Jeanette Gunnars
Projektkoordinator
martha@aland.net
0457 343 5511 / 018-19411