Distriktets ordförande Gun Carlson

Föreningar på Åland

Eckerö Mf, ordförande Lisbet Bergman, tel +358405749127
Finström Mellersta Mf, sekreterare Heidi Vuokko, e-post: ronhem465@gmail.com
Föglö Wargskärs Mf, ordförande Pirjo Isaksson, tel +35801851045
Hammarland Mf, ordförande Ragni Eriksson, tel +358407625372
Kökar Mf, ordförande Maj-Britt Engström, tel +358408618023
Lemlands Södra Mf, ordförande Catharina Smiderstedt,
Lumparland Mf, ordförande Gunnevi Söderlund tel +358457 343 5602
Mariehamn Mf, ordförande Helena Häggblom Jacobsson, tel 04573667073
Marthakretsen Smarhorna,

Marthakretsen Änglarna

Mathakretsen Stickan

Marthakretsen Marthamedia
Saltvik Östra Mf ,ordförande Elisabet Dahlén, tel +3584573420854
Sund Västra Mf, ordförande Ann-Kristin Karlsson, tel 01843992
Torsholma Mf ,ordförande Anne-Maj Holmberg, tel +358408274152
Vårdö Mf ,ordförande Peggy Danielsson, e-post: peggy.danielsson@aland.net

Här hemslöjdssektionens  Ann-Britt Verho då hon presenterar det stora vant-projektet som resulterade i dels en fin utställning med tävling men också i att vi nu har en Ålandsvante.

Hemslöjdssektionen

Under Ålands Marthadistrikt finns en aktiv hemslöjdssektion. Deras arbete handlar om att bevara gammal kunskap men även att hålla hemslöjden levande med dagens förutsättningar. År 2007 inleddes ett arbete under temat "Handarbetsakuten". Akuten besökte olika kommuner där man fick lära sig stoppa strumpor, laga dragkjedjor mm.

Hemslöjdssektionen har under årens lopp givit ut flera böcker - löparboken, trasmattsboken, sjalboken och ryaboken. Böckerna kan beställas via Ålands Marthadistrikts kansli: martha@aland.net

Ordförande i hemslöjdssektionen är May Karlsson, tfn (0405243642)