Bli Martha!

Vill du bli Martha? Klicka på länken nedan och fyll i dina kontaktuppgifter. Är du osäker vilken förening du vill höra till så kan du kontaka marthakansliet på martha@aland.net så hjälper vi dig. Du kan även i länken läsa mer om de olika föreningarna på Åland.

För att bli medlem på Åland klickar du i rutan  "Jag vill bli medlem i en lokalförening" då får du information om vad som händer på orten och kan ta del av kurser och föreläsningar på plats. Gå gärna in och gilla facebooksidan https://www.facebook.com/%C3%85lands-Marthadistrikt-rf-203128146530691/ för kontinuerlig uppdatering om verksamheten vi Ålands Marthadistrikt.

Medlemsformer och avgifter

De flesta marthor är ordinarie medlemmar. I medlemskapet ingår medlemstidningen Martha. Medlemsavgiften utgörs av en förbunds-, distrikts- och föreningsavgift och kan därför variera medlemmar emellan. Information om detta får du i ett brev i samband med att du blir medlem, brevet skickas ut till nya medlemmar fyra gånger per år.

Ordlista

Marthakrets: En krets är en underavdelning till en marthaförening.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.
Distrikt: Marthadistrikten ska företräda de marthaföreningar och -kretsar som verkar inom dess område samt främja samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemföreningar utgör medlemskåren i förbundet.
Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på vår- och höstmötena, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Vår- och höstmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direkt medlem: Privatpersoner som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli direkta medlemmar, mera information på www.martha.fi.
Understödande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli understödande medlemmar, mera information på www.martha.fi.